Internet Explorer 8 「通用網址」用戶介面

6

下載「通用網址」之方法一:

從Internet Explorer 8 (IE8) 網頁http://www.ieaddons.com/hk/newest/ 下載「通用網址」附加元件。

image0032

image0041

下載「通用網址」之方法二:

從環球互易網頁http://www.8hy.hk/ie8/ 下載IE8「通用網址」附加元件。

image0051

「通用網址」附加元件之三大功能:

I) 智能匹配 (Visual Search)

例如在IE8搜尋器上輸入「道地」兩字 (見紅圈) 。

image0061

按搜尋便可以直達「道地」的官方網站。

image015

II) 隨機搜索加速器 (Accelerator)

例如有麵包公司註冊了「冰皮月餅」,當用戶以滑鼠游標選定網頁上的「冰皮月餅」字句,便可在選擇欄選擇「搜尋通用網址」,然後直接登入該公司的官方網頁。

image008

image007

image0092

(III) 網址直達 (Direct Access)

如果公司已申請通用網址,用戶只需在地址欄輸入該公司的中文名稱或其他關鍵詞,便可直接登入該公司的官方網頁。

image0093

image020

6 Comments
 1. 通用網址 says

  曾經我對「通用網址」充滿期待,本以為如銷售員所說,瀏覽器不需另外再安裝軟件,及可從瀏覽器地址欄直接進入網址,早幾天在香港一個發佈會上看見示範:

  “2009年6月環球互易與Microsoft 聯合發佈會邀請函,中文上網年代強勢襲港,中國互聯網絡信息中心與Microsoft攜手推動「通用網址」新領域”

  我的結論是,如果這就是「通用網址」在Microsoft IE8瀏覽器上的結合,那麼通用網址的壽命就到此為止了。

  為什麼?

  有幾條問題希望大家自己想想:

  1) 在IE8上,「通用網址」需要自行安裝插件才可使用,並非瀏覽器的本身已配備,那麼有多少人會安裝呢?我想信很少,因為每一個擁有「通用網址」的用戶,一定也擁有標準的.com, .cn, .hk 等正常網址,那麽網民為何大費周張從「通用網址」進入呢?

  2) 現在「通用網址」需要在 IE8瀏覽器的「搜尋欄」鍵入,正式宣佈了「通用網址」不是網址,只是搜尋工具,這再不是中國政府 CNNIC 說是否,也不是公衆應同與否,這是Microsoft的表態, Microsoft認為所有網址應在「網址欄」進入, 所有搜尋器如 Google, Yahoo, 及「通用網址」都要在「搜尋欄」進入,那你應相信Microsoft還是「通用網址」銷售員呢?

  3) 既然「通用網址」只是「搜尋器」,那麼中國網民會否使用這「搜尋器」呢?我相信中國網民多會使用 Baidu(百度), Google, Yahoo, Microsoft, Sina(新浪), Soku(搜狐), Netease(網易)等等,相信頭十個搜尋器都不會有「通用網址」,那你會否用「通用網址」作搜尋呢?

  4) 登紀你的網址在 Google, Yahoo, Microsoft等搜尋器上要錢嗎?答案是“免費”,那麼「通用網址」又不比其他搜尋器流行,為何要收數千元一個? 答案是,全因買家無知囉,香港每天都有騙案,不足為奇。

  5) 現在任何人都可編寫自己的插件在IE8瀏覽器的「搜尋欄」上, 如圖所示: PCCW NOW有,UWant 有, OpenRice 有, 連 PizzaHut 都有。很快就會有人推出什麼「神奇網址」、「直達網址」、「獨家網址」等等,只要收取「通用網址」10% 的年費都以經非常和味,因為是無需成本的。但到時用戶才會明白「通用網址」是一文不值。

  CNNIC 這次在IE8瀏覽器上另外安裝「通用網址」插件的安排,大事宣傳為「Microsoft為中國網民妥協」,其實很明顯是「CNNIC向Microsoft屈服」,接受Microsoft對「通用網址」的定位及安排, 失去了一切主導的權力。中國人一貫的作風“面子大過天”,壞事都可當好事宣傳。

 2. 好事之人 says

  呢個人周圍在度唱衰, 都唔知咩企圖. haha……..如果冇用, 人地咁大間 Microsoft 都唔會去合作, 又好似好叻咁分析, 好清楚咁…..系唔系人地競爭對手, 在網上唱衰人呀, 都幾賤喔……..

 3. gopanda says

  to 好事之人, 我不10分認同1樓”通用網址”兄的見解, 但如你覺得人地講得唔岩可以反駁架, 無需針對”都幾賤喔”。
  另外如果你既理由係單憑 “…如果冇用, 人地咁大間 Microsoft 都唔會去合作…” , 咁唔係你無知, 就真係天真得可以了。

 4. 愤怒的内地网民 says

  看了一楼的评论,太令我惊讶了,原来香港很多网民对我们中国的网络了解真的是一知半解,还自以为是,有点可笑~
  在这里也顺便解答一下“常识”吧:
  1) 在IE8上,「通用網址」需要自行安裝插件才可使用,並非瀏覽器的本身已配備,那麼有多少人會安裝呢?我想信很少,因為每一個擁有「通用網址」的用戶,一定也擁有標準的.com, .cn, .hk 等正常網址,那麽網民為何大費周張從「通用網址」進入呢?

  答:所有人上网的方式不一样,你一定别人按你的方式去上网吗??
  2) 現在「通用網址」需要在 IE8瀏覽器的「搜尋欄」鍵入,正式宣佈了「通用網址」不是網址,只是搜尋工具,這再不是中國政府 CNNIC 說是否,也不是公衆應同與否,這是Microsoft的表態, Microsoft認為所有網址應在「網址欄」進入, 所有搜尋器如 Google, Yahoo, 及「通用網址」都要在「搜尋欄」進入,那你應相信Microsoft還是「通用網址」銷售員呢?

  答:这是便民上网,最方便上网的就是关键词寻址,谁不知道域名的标识是有尾缀的?通用网址没有尾缀,当然不是网址喇!所以叫做“通用网址”,而不是网址!
  再说,每个人上网方式不一样,萝卜青菜,各有所爱,你管得也太宽了吧?别人不按你的方法上网就是犯罪吗?可笑~~

  3) 既然「通用網址」只是「搜尋器」,那麼中國網民會否使用這「搜尋器」呢?我相信中國網民多會使用 Baidu(百度), Google, Yahoo, Microsoft, Sina(新浪), Soku(搜狐), Netease(網易)等等,相信頭十個搜尋器都不會有「通用網址」,那你會否用「通用網址」作搜尋呢?

  答:你难道不知道,你说的百度、YAHOO等搜索引擎,搜狐、网易等门户网站都可以使用通用网址吗?不知道就别乱说,污辱我们内地的网民,把我们讲得跟你一样无知~~

  4) 登紀你的網址在 Google, Yahoo, Microsoft等搜尋器上要錢嗎?答案是“免費”,那麼「通用網址」又不比其他搜尋器流行,為何要收數千元一個? 答案是,全因買家無知囉,香港每天都有騙案,不足為奇。
  答:你这个问题更白痴了,你认为现在真的是共产主义社会吗?如果不用钱,国家互联网怎么运营啊?你去办身份证用不用钱呢?只是收取可以维持可以运营的基本费用而已。

  5) 現在任何人都可編寫自己的插件在IE8瀏覽器的「搜尋欄」上, 如圖所示: PCCW NOW有,UWant 有, OpenRice 有, 連 PizzaHut 都有。很快就會有人推出什麼「神奇網址」、「直達網址」、「獨家網址」等等,只要收取「通用網址」10% 的年費都以經非常和味,因為是無需成本的。但到時用戶才會明白「通用網址」是一文不值。
  答:市场上这么多产品,就算推出再多也是私人的盈利产品,而国家互联网络信息中心推出来的始终是国家的、权威的、唯一的。你懂不懂啊?难道你开一个办“身份证”的公司,就可以说是和公安局的身份证是一样的吗?只能说是假证而已!

  CNNIC 這次在IE8瀏覽器上另外安裝「通用網址」插件的安排,大事宣傳為「Microsoft為中國網民妥協」,其實很明顯是「CNNIC向Microsoft屈服」,接受Microsoft對「通用網址」的定位及安排, 失去了一切主導的權力。中國人一貫的作風“面子大過天”,壞事都可當好事宣傳。

  答:说来说去,原来你不是中国人!莫非是反共分子?
  哪里有说「Microsoft為中國網民妥協」之类的?虽然我知道香港言论自由,但也不用无中生有啊?又哪来的「CNNIC向Microsoft屈服」?
  再说,合作就是什么向什么屈服的话,那还会有什么合资企业,终身就不与人合作了吗?如此说来,所有人都不能与人共同创业了!
  更可笑的是,你这种人才是真正屈服于人钱财下的无知枪手!

 5. 内地网民 says

  通用网址是甚么?
  老板说他花很多钱登记了,叫我们用,我们都不知是甚么。
  通用网址好像只会寄电邮给老板,不会向我们宣传。
  我在自己及网吧的计算机上都找不到通用网址,只有老板的计算机上有。
  但通用网址除了去我们自己公司外,那里都去不了。

 6. 旁觀的人 says

  通用網址最有用的其實並非直達功能,而是在多個搜尋器的免費廣告,但此優勢會因影響到廣告收入而慢慢減少其出現率,現在很多搜尋器已開始減少通用網址的出現率!
  加上頂級域名開放,相信通用網址的作用會進一步減少!

Leave A Reply

Your email address will not be published.